26.04.2012, autor: M. Twardziszewska

Pomagamy Piotrkowi

Historię chorego na raka Piotra Danlowskiego ze Skierbieszowa znamy chyba wszyscy. Samorząd Uczniowski z inicjatywy pana profesora Janusza Korczaka zorganizował akcję „Pomóżmy Piotrkowi”. Wspólnie udało się nam zebrać 4.505,66. Od 25 stycznia do 2 kwietnia uczniowie organizowali kawiarenki, z których dochód przeznaczony był na pomoc chłopcu. Zbiórkę pieniędzy zainicjowała klasa 2 i, która działała w ramach akcji Mam Haka na Raka. W pomoc Piotrowi szczególnie zaangażowały się klasy: 1a, 1b, 1c, 1e, 1f, 1g, 1h,  2d, 2i, 2j.  Poza tym została zorganizowana zbiórka puszek aluminiowych. W ten sposób każdy mógł włączyć się w akcję.