13.10.2014, autor: A. Niańko

Pola Nadziei

Uczennice klasy II f  w dniu 10 października 2014 r.  wzięły udział w Kampanii Hospicyjnej  "Pola Nadziei", przy Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach.

Celem akcji "Pola nadziei" jest  szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby chorych. Na klombie znajdującym się na dziedzińcu hospicjum zasadzone zostały cebulki żonkili. Żonkile to międzynarodowy symbol nadziei, przypominający o ludziach cierpiących i oczekujących pomocy. Cebulki kwiatów zasadzane jesienią, wiosną zakwitną. Następnie będą rozdawane podczas ulicznych kwest a pozyskane z tego fundusze będą przeznaczone na zakup m.in. leków czy środków opatrunkowych dla chorych przebywających w Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach.