26.04.2022, autor: M. Podolak

Podziękowanie dla Szkolnego Koła Caritas

Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej przesłał podziękowanie za wszelkie działania podejmowane przez Koło Caritas działające w naszej szkole.