30.10.2017, autor: B. Kukułowicz

Pielgrzymka maturzystów

XXVI Pielgrzymka Maturzystów z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasną Górę, pod hasłem „Idźcie i głoście” odbyła się 28 października. Pielgrzymowanie do Matki Bożej Królowej Polski w klasie maturalnej to ważne wydarzenie na drodze rozwoju młodych ludzi.

W tegorocznej pielgrzymce udział wzięło 237 uczniów wraz z 20 opiekunami. W programie pielgrzymki była:

- Msza św w Bazylice Jasnogórskiej sprawowana przez ks.Bp Mariusza Leszczyńskiego.

- Nabożeństwo drogi krzyżowej oraz Nabożeństwo różańcowe zakończone Apelem Jasnogórskim.

Prawie wszyscy wyjechali dzień wcześniej tak, by nawiedzić inne miejsca. Na pielgrzymim szlaku znalazły się: Kraków, Łagiewniki, Wadowice, Zakopane, Oświęcim.

By Pielgrzymka przynosiła obfite owoce, przypominam słowa słowa Ks. Bp. Mariana Rojka skierowane do maturzystów „Proście by cecha młodości jaką jest radość , stawała się pięknym i szczególnym narzędziem ewangelizowania świata właśnie przez Was, już wyposażonych w Dary Ducha Świętego.”