16.01.2012, autor: M. Twardziszewska

Perspektywy na przyszłość

Na początku roku w miesięczniku Perspektywy ukazał się Ranking Liceów Ogólnokształcących 2012. Uwzględniono w nim 500 najlepszych szkół z całego kraju. W tym roku nasze Liceum znalazło się na dużo wyższej pozycji niż w roku ubiegłym. Warto wspomnieć, że w województwie lubelskim przyznano nam 13. pozycję (50 szkół), a w naszym regionie 3. Tak wysoką notę zawdzięczamy wytężonej pracy nauczycieli i uczniów, którzy angażują się w olimpiady i ciężko pracują, by jak najlepiej zdać egzamin maturalny. 
O wynikach szkół decydują: osiągnięcia olimpijskie uczniów, wyniki egzaminu maturalnego (przedmioty obowiązkowe i dodatkowe) i opinia akademicka. To według tych kryteriów przyznaje się szkołom punkty i miejsca w rankingu.
Pozostaje nam mieć nadzieję, że utrzymamy formę i w przyszłym roku zdobędziemy jeszcze wyższą lokatę.
Gimnazjalistom, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły polecamy naszą ofertę edukacyjną.