20.06.2022, autor: A. Muszyńska-Brzyska

Pasjonaci matematyki

Po kilkuletniej przerwie Instytut Matematyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wznowił organizację konkursu matematycznego Rok przed Maturą – Matematyka, adresowanego do uczniów, którzy będą zdawać maturę w 2023 roku.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W każdym z nich uczniowie zmierzyli się z zadaniami zbliżonymi formą i poziomem do zadań maturalnych. Do finału, który odbył się 13 czerwca zostało zakwalifikowanych dwóch uczniów – Kacper Mazurek i Krzysztof Maścibroda. Obaj uczniowie otrzymali wyróżnienie.

Opiekunem merytorycznym uczniów jest pani Agnieszka Muszyńska.