13.06.2022, autor: E. Grzybek

Pasjonaci fizyki

Po kilkuletniej przerwie Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wznowił organizację konkursu fizycznego Rok przed Maturą – Fizyka, adresowanego do uczniów, którzy będą zdawać maturę w 2023 roku. Dotychczas, w latach 2006 - 2016, odbyło się jedenaście edycji Konkursu, organizowanego przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Instytut Fizyki UMCS w Lublinie oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Konkurs składał się z dwóch etapów.

W każdym z nich uczniowie zmierzyli się z zadaniami zbliżonymi formą i poziomem do zadań maturalnych. Do finału, który odbył się 9 czerwca  zostało zakwalifikowanych 5 uczniów – Wiktor Hołys, Dawid Duda, Konrad Teterycz, Zofia Gnieciak, Rafał Pieczykolan.

Tytuł Laureata Konkursu uzyskali: Wiktor Hołys i Rafał Pieczykolan z klasy III a. Opiekunem merytorycznym uczniów jest pan Andrzej Mazurkiewicz. 

Gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć w dziedzinie fizyki.