24.11.2015, autor: M. Podolak

Pamięci Zygmunta Klukowskiego

Zapraszamy do obejrzenia wystawy, przygotowanej przez naszą bibliotekę,  poświęconej dr Z. Klukowskiemu – wieloletniemu  dyrektorowi szpitala w Szczebrzeszynie. Zygmunt Klukowski w okresie międzywojennym bardzo aktywnie uczestniczył w życiu umysłowym i kulturalnym Zamościa. 

Był społecznikiem, człowiekiem o szerokich horyzontach humanistycznych. Aktywnie działał w środowisku zamojskiej inteligencji. Zainteresowania i  przyjaźń łączyły go z dyrektorem Gimnazjum Męskiego im. J. Zamoyskiego w Zamościu Kazimierzem Lewickim. Wspólnie utworzyli Koło Miłośników Książek, trzecie po Warszawie i Krakowie towarzystwo bibliofilskie w Polsce, które urządzało wystawy pięknych druków, odczyty i przygotowywało wydawnictwa bibliofilskie.  Do grona tego dołączyli również Bolesław Leśmian i Stanisław Młodożeniec. W 1929 r. KMK zorganizowało, w murach Akademii, ogólnopolski Zjazd Szymonowiczowski – konferencję naukową z udziałem wybitnych specjalistów. Wydawano też Tekę Zamojską, kwartalnik regionalny o profilu naukowo-humanistycznym. Koło było także inicjatorem powstania Muzeum i Biblioteki Publicznej w Zamościu.

Wystawę przygotowano na podstawie zbiorów p. Dariusza Górnego, we współpracy z miejskim Domem Kultury w Szczebrzeszynie.

http://www.zamojska.pl/t2349#czytaj

http://www.szczebrzeszyn.info/aktualnosci/?p=7549

http://www.szczebrzeszyn.info/aktualnosci/?p=7554

http://www.zamosconline.pl/text.php?id=11765&rodz=wiad&tt=pamieci-zygmunta-klukowskiego

 

http://kronikatygodnia.pl/wspomnienie-o-starym-doktorze/