20.12.2012, autor: M. Podolak

Pamięci Profesora

20 grudnia w pracowni chemicznej odsłonięto tablicę poświęconą Panu Profesorowi Teofilowi Lawgminowi.

Profesor pracował w naszej Szkole od 1949r. aż do końca swojej kariery zawodowej. Wykształcił wiele pokoleń absolwentów, wielu jego  uczniów  odnosiło sukcesy w centralnych, a nawet międzynarodowych olimpiadach chemicznych. Pana Profesora wspominali: Pan Dyrektor Zygmunt Kamiński, dawny uczeń i fundator tablicy Pan Bogusław Hass oraz laureat olimpiad chemicznych Pan Włodzimierz Kuśmierczuk. W uroczystości wzięła także udział Pani Urszula, żona Profesora.