13.06.2012, autor: M. Twardziszewska

PAMIĘCI DYREKTORA BOLESŁAWA HASSA

W dniu 11 czerwca, w piątą rocznicę śmierci, miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej wieloletniego Dyrektora naszej szkoły Bolesława Hassa. O godzinie 12:30 w Kościele Rektoralnym św. Katarzyny w Zamościu w intencji ś.p. B. Hassa została odprawiona msza święta koncelebrowana, której przewodniczył ks. Adam Firosz.

Następnie w auli szkolnej spotkali się rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władzy miejskiej i oświatowej, nauczyciele, uczniowie i absolwenci I LO. Po powitaniu gości przez Dyrektora Zygmunta Kamińskiego głos zabrał dr Bogdan Szyszka.

Bardzo uroczystym momentem było pośmiertne przyznanie B. Hassowi Medalu Zasłużony dla Zamościa. Odznaczenie wręczyli rodzinie Przewodniczący Rady Miejskiej w Zamościu Jan Wojciech Matwiejczuk oraz Zastępca Prezydenta Miasta Zamość Tomasz Kossowski.

Tablicę poświęconą zmarłemu Dyrektorowi odsłoniła rodzina.

Jako ostatni głos zabrał syn Dyrektora - Bogusław Hass. Wspominał ojca i jego dokonania na polu oświaty.

Po części oficjalnej przyszedł czas na wymianę wspomnień. Absolwenci i emerytowani nauczyciele ze wzruszeniem opowiadali o latach spędzonych w szkole.
Uroczystość uświetnił występ Chóru Ziemi Zamojskiej „Contra”.