15.04.2014, autor: A. Nowak

Osiągnięcia uczniów ILO

Nasi tegoroczni Olimpijczycy olimpiad szczebla centralnego:

Olimpiada Wiedzy Technicznej - Tomasz Czerwieniec

Olimpiada Chemiczna - Mateusz Szczygieł

Olimpiada Wiedzy o Prawie - Damian Świstowski

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - Patryk Kozak

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym - Piotr Korzeniowski

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (Białystok) - Patryk Kozak

Olimpiada Wiedzy o III RP - Karolina Kamińska

Olimpiada Wiedzy o III RP - Patryk Kozak