28.04.2009, autor: pb

Osiągnięcia uczniow ILO

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE

1.    Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka : Kamil Słomiany – laureat – opiekun Zygmunt Kamiński
2.    Olimpiada Wiedzy o Prawie –Wojciech Saciuk, - Laureat - opiekun Zygmunt Kamiński
3.    Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - Kamil Słomiany – Laureat - opiekun Zygmunt Kamiński
4.    Olimpiada Chemiczna – Paweł Bartnik Finalista–opiekun Włodzimierz Kuśmierczuk
5.    Olimpiada Mediewistyczna – Finaliści Michał Gierszon,, Wysłocki Paweł – opiekun Michał Pałczyński

KONKURSY
1.    Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH Fizyka – - indeksy otrzymali: Paweł Proc i Wojciech Leluch - opiekun Andrzej Mazurkiewicz, 
- Kamil Sołoducha - opiekun Teresa Hwedyk
2.    Ogólnopolska Olimpiada o diamentowy Indeks AGH – matematyka – Laureaci: Paweł Proc, Bartłomiej Luchowski, Ewelina Zając, Paweł Przysucha, Paweł Krupa, Sebastian Góra, Wojciech Leluch, Anna Łagowska- opiekun Maria Bubiłek,
3.    Ogólnopolska Olimpiada o diamentowy Indeks AGH – geografia z elementami geologii – Kamila Matej laureat – opiekun Bogusława Żenkin
4.    Konkurs Matematyczny im. S.Chróścikowskiego organizowany przez PWSZ w Chełmie – I miejsce – Paweł Proc – opiekun Maria Bubiłek, 
5.    Konkurs Matematyczny Szkół Ponadgimnazjalnych przeprowadzony w Instytucie Matematyki UMCS w Lublinie :– finaliści: Łukasz Dymański, Jacek Kania, Bartłomiej Luchowski, Paweł Proc –opiekun – Maria Bubiłek