18.04.2013, autor: M. Podolak

Olimpijskie szczyty biologii

W dniach 13-15 kwietnia odbył się etap centralny Olimpiady Biologicznej. Zawody rozgrywały się w Warszawie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz reprezentant – uczeń klasy 3h – Michał Komornik został finalistą Olimpiady uzyskując 102 punkty na 140 możliwych. 

(Zabrakło mu tylko 1! punktu, aby wejść do ścisłego finału). Uzyskany wynik uprawnia go do otrzymania 100% punktów z egzaminu maturalnego biologii i oceny celującej na świadectwie ukończenia szkoły. Nagrodą specjalną dla finalistów było uczestnictwo w warsztatach laboratoryjnych na Wydziale Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Warszawskiego. 

Serdecznie gratulujemy Michałowi i jego opiekunowi Panu Krzysztofowi Bałuce. Pan Profesor zachęca młodszych uczniów   do  udziału w następnej edycji Olimpiady.