20.12.2016, autor: A. Nowak

Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH

Komisja Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH ogłosiła wyniki pierwszego etapu Olimpiady. Informujemy, że w 2 etapie zmagań o indeks Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie weźmie udział 45 uczniów naszej Szkoły. Gratulujemy.

Olimpiada przeprowadzona zostanie z czterech przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii oraz geografii z elementami geologii. Do naszego Liceum skierowani zostali uczestnicy Olimpiady z całego województwa lubelskiego. W 2017 roku w naszym Liceum przystąpi do egzaminów łącznie 454 uczniów – pod względem liczby skierowanych uczniów jesteśmy drugim ośrodkiem w kraju.

W ramach umowy o współpracy z Akademią realizowany jest w naszej szkole projekt: ROK ZEROWY. Jest to forma kursów dokształcających, których celem jest lepsze przygotowanie uczniów do matury oraz kandydatów do studiów   technicznych, a przez to zwiększenie efektywności studiowania na pierwszych latach. Zajęcia  kursowe  z  z matematyki, fizyki, geografii  i chemii są organizowane przez AGH, realizowane zgodnie z planami i programami kursów z poszczególnych przedmiotów, uchwalonymi  odpowiednio  przez  Rady  Wydziałów, w oparciu o materiały i podręczniki  dostarczone przez Akademię Górniczo-Hutniczą w wymiarze 30 godzin kursu. Po zakończeniu kursu uczniowie mogą przystąpić, do egzaminu końcowego, który jest prowadzony w AGH w uzgodnionym terminie. Wyniki egzaminu końcowego będą uwzględniane przy zaliczaniu niektórych przedmiotów na pewnych kierunkach w czasie studiów w AGH. Projekt jest realizowany przez Szkołę od 2012 roku.