11.04.2017, autor: M. Podolak

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Krzysztof Łoza /3j/ został finalistą Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowanej przez UW w kooperacji z 17 innymi uniwersytetami. Program Olimpiady obejmuje dwie główne grupy tematyczne: Przemiany społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie i Polsce oraz Struktury i mechanizmy życia politycznego w Polsce i świecie. A także zmienny blok tematyczny, ustalany corocznie dla każdej edycji zawodów.

W LVIII Olimpiadzie były to Systemy religijne świata. Krzysiek jest laureatem 3 innych olimpiad z zakresu nauk społecznych, a tytuł finalisty zdobył już po raz drugi w tym roku. O jego sukcesach w ubiegłym roku szkolnym informacje znajdziecie w Archiwum. Osiągnięcia ucznia są efektem jego  współpracy i dzielenia pasji z Panem Dyrektorem Zygmuntem Kamińskim. Gratulujemy serdecznie!