09.12.2019, autor: M. Tomaszewski

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

2 grudnia 2019 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu przeprowadzony został szkolny etap XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Etap szkolny olimpiady wygrała Wiktoria Piotrowska z klasy 1 DG i awansowała tym samym do etapu rejonowego, który jest zaplanowany na 13 grudnia br.

Celem Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK jest m.in.: wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez:

−  kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych;

− pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości zdrowie;

− inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.

 

Gratulujemy!