19.06.2012, autor: A. Nowak

Ogłoszenie-rekrutacja na rok szkolny 2012/2013

Termin składania świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 29.06–2.07.2012r. do godziny 12:00.
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 4 lipca 2012r. godzina 13:00. Termin składania oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 4-6 lipca 2012r. do godziny 13:00. Publikacja list przyjętych 9 lipca 2012r. o godzinie 12:00.