03.12.2019, autor: J. Kusz

Ogłoszenie dla Emerytów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.

Pieniądze na wydatki zimowe 2019 r. dla emerytów I LO będą wypłacane od dnia 6 grudnia 2019 r. (piątek) od godziny 10:00 w Dziale Księgowości I LO ul. Akademicka 1 i 1H, wejście F II piętro.

Wniosek na pomoc finansową w związku ze zwiększonymi wydatkami wiosennymi 2020 r. należy złożyć do końca lutego 2020 r.

Oświadczenie o dochodzie za rok 2019 r. należy złożyć do końca kwietnia 2020 r. razem z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej na wypoczynek letni w Dziale Księgowości I Liceum Ogólnokształcącego wejście F, II piętro.

Pieniądze na wydatki wiosenne będą wypłacane od dnia 10 marca 2020 r.

 

Prosimy pamiętać o terminach ponieważ szkoła nie będzie powiadamiać indywidualnie.

 

Z poważaniem Przewodniczący Komisji Socjalnej mgr Jerzy Kusz.

Zamość, dnia 3 grudnia 2019 r.