08.09.2016, autor: 1 LO

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że świadectwa dojrzałości absolwentów zdających egzamin maturalny w sesji poprawkowej wydawane będą 12 września 2016 r. w Sekretariacie Szkoły.