19.06.2012, autor: A. Nowak

Ogłoszenie - wydawanie świadectw maturalnych

Wydawanie świadectw maturalnych 29 czerwca 2012r. od godziny 11:00. Świadectwa będą wydawane wg alfabetu w salachod nr 14 do nr 25. Świadectwa osób poprawiających maturę będą do odbioru w sekretariacie szkoły.
Uwaga maturzyści - do egzaminu maturalnego poprawkowego przystąpić mogą ci, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu.
Termin egzaminu poprawkowego 21 sierpnia 2012r. o godzinie 9:00.
Do dnia 6 lipca 2012r. należy złożyć pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.