06.11.2018, autor: M. Podolak

Odsłonięcie pomnika Marszałka

Reprezentanci naszej Szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia pomnika Marszałka Piłsudskiego w Zamościu.

 

Rozpoczęła ją msza św. w Kościele Św. Michała Archanioła.

 

Następnie w obecności władz miejskich, reprezentantów władz państwowych, wojska orzaz mieszkańców Zamościa  odsłonięto pomnik przed Klubem Batalionowym.

Spełniły się wieloletnie zabiegi inicjatorów budowy  monumentu, którzy zostali uhonorowani odznaczeniami Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Teraz Marszałek spogląda na przemieszczających się ulicą Jego imienia, a nas skłania do refleksji nad historią.