07.12.2012, autor: A. Komisarczuk

Od chemii wszystko się zaczyna…

„Dlaczego warto uczyć się chemii? Na to pytanie 1 grudnia odpowiadali naukowcy z Wydziału Chemii UMCS w Lublinie. Grupa uczniów z naszej szkoły wybrała się na uczelnię, aby wziąć udział w pierwszym z serii spotkań przeznaczonych dla licealistów. Celem tych comiesięcznych zjazdów jest zainteresowanie młodzieży przedmiotem i zachęcenie do podjęcia studiów na Wydziale Chemii.