10.03.2014, autor: M. Podolak

O nas w Stolicy

Pani Wicedyrektor Agata Waszek w dniu 5 marca uczestniczyła w spotkaniu Warszawskiego Koła Zamościan. Wielu członków Koła to nasi absolwenci. Pani Dyrektor przedstawiła prezentację „I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego - Tradycja-szacunek-jakość-nowoczesność”, dotyczącą historii naszej Szkoły i jej osiągnięć. Uczestnicy spotkania z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia, przyjęli też zaproszenie na jubileusz 100-lecia naszego Liceum.