08.04.2020, autor: I LO

O g ł o s z e n i e

Komisja Socjalna informuje

Emeryci którzy złożyli wniosek o wypłatę świadczenie w związku ze zwiększonymi wydatkami wiosennymi proszeni są o podanie numeru konta bankowego na adres kadry@1lo.com.pl

Osoby które nie złożyły wniosku proszone są o odesłanie podpisanego wniosku także na wyżej podany adres.

Wniosek w załączeniu

Wypłata świadczenia będzie dokonywana tylko na konta bankowe. Wypłata gotówki jest niemożliwa w związku z zaistniała sytuacją.

Prosimy nie przychodzić osobiście. Szkoła dla osób z zewnątrz jest zamknięta.