12.03.2014, autor: A. Waszek

Nowy projekt edukacyjny

Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu edukacyjnego realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki w ramach projektów konkursowych ORE. Opracowany został modelowy program nauczania przedmiotu informatyka dla liceum ogólnokształcącego, treści  programowe są realizowane w ujęciu interdyscyplinarnym w powiązaniu przedmiotem fizyka, co stanowi o innowacyjnym charakterze tego programu.