18.06.2014, autor:

Nigdzie się nie przenosimy

W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii – czyli w obecnym I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego. Nie oznacza to w żadnym razie, że szkoła ma opuścić swą siedzibę.

Dementujemy pojawiające się nieprawdziwe informacje o rzekomym przeniesieniu szkoły w inne miejsce. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego jest i pozostanie w Akademii Zamojskiej.

Wszystkich uczniów naszej szkoły i rodziców jak również uczniów deklarujących chęć nauki w I Liceum od nowego roku szkolnego zapewniamy, że nasz adres pozostaje niezmieniony – Akademicka 8.