01.12.2012, autor: M. Twardziszewska

Nie daj się wypalić!

„Dopalacze – wypalacze” to temat prelekcji, która miała miejsce 27 listopada w auli naszej szkoły. Przedstawicielka  zamojskiego mówiła na temat substancji psychotropowych; uświadamiała, jaki jest skład dopalaczy, na czym polega ich działanie, jak powstają, a przede wszystkim  jakie mogą być skutki zażywana takich substancji. Podczas wykładu został zaprezentowany dokument – młodzi ludzie, którzy mieli styczność z dopalaczami opowiadali o reakcjach swojego organizmu na te środki.