10.01.2019, autor: M. Podolak

Nasza szkoła najlepszym liceum publicznym na Zamojszczyźnie

Miesięcznik „Perspektywy” ogłosił wyniki ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy wzięli pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych oraz osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych szczebla centralnego. Nasze Liceum, w swojej  kategorii, okazało się najlepszą szkołą publiczną w regionie. Znalazło się również w gronie szkół, którym przysługuje znak srebrnej tarczy. Nasi uczniowie mają wspaniałe perspektywy!