11.05.2022, autor: M. Podolak

Nasz sukces w ogólnopolskim rankingu

Nasze Liceum znalazło się na 89 miejscu w OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU LICEÓW przygotowanym przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz organizatorów olimpiad przedmiotowych pod patronatem MEiN. Zestawienie zostało utworzone aby ułatwić ósmoklasistom i ich rodzicom wybór szkoły gwarantującej wysoką jakość nauczania i dobry start w dorosłe życie Uwzględniono w nim 1812 liceów zarówno publicznych jak i niepublicznych. Pod uwagę wzięto wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Uwzględnione zostały również wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Dodatkowym kryterium były wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD). Taka różnorodność kryteriów zapewnia obiektywizację oceny szkoły.

Wysoka lokata naszej szkoły wynika głównie z wyników osiągniętych na egzaminie dojrzałości.

Na maturze z języka polskiego uczniowie osiągnęli średni wynik na poziomie 63.72%, natomiast zdawalność wyniosła 100%. Jeśli chodzi o egzamin maturalny z matematyki, to uczniowie uzyskali średni wynik na poziomie 80.89% a zdawalność wyniosła 100%. Zdawalność matury z języka angielskiego wyniosła 100% a średni wynik uczniów był na poziomie 88.06%

Jesteśmy na drugim miejscu wśród zamojskich liceów, pierwszym (z ogromną przewagą nad konkurentami) jeśli chodzi o szkoły publiczne.