03.10.2013, autor: M. Podolak

Nasi stypendyści

W tym roku szkolnym po raz pierwszy przyznano Stypendium im. Bolesława Hassa. Stypendium to ufundował pan Bogusław Hass prezes Spółki BETASOAP w celu wspierania rozwoju naukowego i osobistego uzdolnionych uczniów I LO. Otrzymało je 5 uczniów naszej szkoły na okres 10 miesięcy.

 Warunkiem uzyskania stypendium są osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz zaangażowanie w życie szkoły i środowiska lokalnego. Mamy nadzieję, że stypendium zmotywuje uczniów do dalszej owocnej pracy, jest bowiem pewnym zobowiązaniem wobec pamięci długoletniego Dyrektora I LO – człowieka całym sercem oddanego Szkole i młodzieży.

Nasi uczniowie mają też szansę na uzyskanie stypendium z Fundacji „Zakłady Kórnickie” ustanowionego w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich i małych miast. W ubiegłym roku z tej formy wsparcia skorzystało 6 uczniów. Obecnie czekamy na rozpatrzenie złożonych wniosków.