02.12.2020, autor: M. Podolak

Nasi Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Z wielką radością informujemy, że dwóch naszych uczniów: Marcin Sokołowski /3e/ oraz Paweł Mróz /2c/ otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium jest przyznawane uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Marcin jest pasjonatem historii, będąc uczniem klasy drugiej uzyskał tytuł laureata Olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego oraz finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. Jak mówi o sobie: „Od wielu lat interesuję się poznawaniem historii. Pasją podzieliła się ze mną mama, nauczycielka tego przedmiotu. Pasjonuje mnie zwłaszcza odkrywanie arkanów historii militarnej – dziejów dawnych wojen, bitew i potyczek. Olimpiady umożliwiły mi poszerzenie horyzontów, powiększenie mojej wiedzy, a przede wszystkim poznanie inspirujących autorytetów. Swoją przyszłość pragnę również związać z umiłowaniem Klio – po zdaniu matury zamierzam rozpocząć studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie”.

Paweł interesuje się historią, prawem oraz językiem polskim i literaturą. Jego pozaszkolna pasja to sport, dokładniej mówiąc bieganie na długie dystanse i piłka nożna.

Przyznaje, że lubi stawiać sobie konkretne cele i do nich zmierzać, stara się też, by te cele nie były zbyt łatwe do zrealizowania.

Gratulujemy chłopakom i życzymy by rozwijali swoje pasje i z powodzeniem realizowali życiowe plany.