20.04.2023, autor: M. Podolak

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Nasza szkoła uzyskała wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3. Celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Środki w wysokości 15000 złotych (suma dotacji to 12000 złotych, a 3000 złotych to wkład własny szkoły) będą przeznaczone na zakup książek do szkolnej biblioteki (nowości wydawniczych, w tym książek historycznych oraz lektur szkolnych, a przede wszystkim beletrystyki). Czekamy na propozycje czytelników!

Uzupełnianiu księgozbioru szkolnej biblioteki towarzyszyć będą działania promujące książki i czytelnictwo. Realizacja programu trwać będzie do końca 2023 roku.