05.03.2015, autor: K. Kamińska

Najlepsi nagrodzeni!

Dnia 3 marca w auli naszego liceum odbył się drugi – oratorski etap VI Szkolnego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim. Osiemnastu uczniów wyłonionych po pisemnym etapie, w obecności kolegów z kilku klas, omawiało zagadnienie  indywidualizacji języka na  wybranych  przez siebie  postaciach. 

W komisji oceniającej  zasiadały: pani dyrektor Bożena Krupa – przewodnicząca, Marianna Chwil, Beata Wasilewska – Wnuk oraz organizatorki konkursu -  Krystyna Kamińska i Magdalena Lis.

Komisja  nagrodziła następujące osoby:

Dorota Dec z III f  – I miejsce

Kamila Stechnij  z III f  oraz  Oliwia Rybczyńska z II h   – II miejsce

Patrycja Budzyńska z III f oraz Katarzyna Bałabuch z III g  - III miejsce

Aleksandra Kwiecińska z II h – wyróżnienie

Magda Kukiełka z I j – wyróżnienie

Marcin Witkowski  z I j  - wyróżnienie

Nagrodę publiczności dostała  Aleksandra Kwiecińska z II h.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz wartościowe książki.    

Na zakończenie konkursu młodzież wysłuchała koncertu piosenek Agnieszki Osieckiej przygotowanego przez uczniów pod kierunkiem pani Magdaleny Lis.

Z satysfakcją należy zauważyć, że słuszna jest  idea konkursu, który popularyzuje wśród młodzieży wiedzę o języku polskim.