30.04.2019, autor: B. Hawrylak

„Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie”… klas trzecich!

W piękny, słoneczny dzień (26 kwietnia) uroczyście pożegnaliśmy uczniów klas trzecich, którzy opuszczają już mury naszej szkoły i z niecierpliwością oczekują na rozpoczęcie egzaminów maturalnych, stanowiących dla nich przepustkę na wymarzone studia.

Pierwszym punktem uroczystości była Msza św. odprawiona w kościele p.w. św. Katarzyny.

Następnie na dziedzińcu liceum kontynuowana była ceremonia pożegnania tegorocznych maturzystów. P. dyrektor, B. Krupa w swoim wystąpieniu podkreśliła, że w murach tego budynku spędzili oni owocne trzy lata, uwieńczone świadectwem ukończenia szkoły, ale zawsze będą tu witani z wielką serdecznością i życzliwością, zarówno przez swoich nauczycieli, wychowawców, jak i dyrekcję.

W dalszej kolejności w imieniu maturzystów przemówiła była przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Barbara Czausz, dziękując za możliwość zdobywania wiedzy w I LO i współtworzenia niepowtarzalnej atmosfery tego miejsca. Nie kryjąc wzruszenia, łamiącym się głosem pożegnała uczniów klas trzecich p . B. Wieczorek, przewodnicząca Rady Rodziców, wyrażając swoją wdzięczność nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w ich edukację i kształtowanie postaw. 

Następnym punktem uroczystości było wręczenie nagród książkowych kilkudziesięciu wyróżniającym się absolwentom i uhonorowanie ich rodziców Listami Gratulacyjnymi. Statuetkę Primus Inter Pares otrzymała Adriana  Różańska(śr.5,41), wyróżnieni zostali również abiturienci ze średnią 5,0 i wyższą: Weronika Zosiuk (5,39), Karol Stepanienko (5,33), Karolina Jachimek (5,17), Anna Stopyra (5,17), Piotr Pizoń (5,17), Gabriela Bundyra (5,12), Tymon Gontarz (5,11), Damian Cyper (5,11), Jakub Jakubiak (5,11), Tomasz Smól (5,11), Paulina Zapora (5,06), Magdalena Stańczak (5,06), Aleksandra Mazurek (5,06), Karolina Żuk (5,00). Dyplomy i nagrody otrzymali także laureaci oraz finaliści różnych olimpiad przedmiotowych, konkursów, zawodów sportowych, uczniowie angażujący się w wolontariat stały i akcyjny, godnie reprezentujący naszą szkołę w regionie i w kraju.

Ks. J. Frankiewicz wręczył również upominki chórzystom, którzy  w ciągu trzech lat uświetniali swoimi popisami wokalnymi i grą na instrumentach wiele szkolnych uroczystości. 

 

Był to dla wszystkich dzień pełen emocji i wzruszeń.

Drodzy maturzyści! W imieniu Dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, młodszych kolegów i koleżanek, dziękujemy za wspólnie spędzony czas i oczywiście czekamy na Wasze odwiedziny. A tymczasem… życzymy połamania piór na maturze i udanego startu w dorosłość! Niech się spełnią wszystkie pragnienia Waszych młodych serc!