23.09.2020, autor: A.Karabin (kl. III i)

Na pomoc środowisku

14 września uczennice klasy 3i wraz z nauczycielami wychowania fizycznego p. Emilem Rafalskim i p. Marcinem Tomaszewskim uczestniczyły w akcji sprzątania świata. Dziewczyny z wielkim zaangażowaniem sprzątały okolice Łabuńki oraz pobliskie tereny. Akcję sprzątania środowiska zorganizowała Agnieszka Karabin, która bierze udział w programie stypendialnym przeznaczonym dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, pn.: „Lider wiedzy i ochrony środowiska". Opieką merytoryczną oraz koordynacją działań ucznia zajmuje się nauczyciel chemii – p. Iwona Zych-Wężyk. Worki na śmieci oraz rękawiczki zapewnił nam Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Ilość zebranych śmieci uświadomiła nam jak bardzo zagrożone jest nasze środowisko. Jednak cieszymy się, że choć trochę mogliśmy przyczynić się do poprawy tego stanu.