25.02.2013, autor: M. Tomaszewski

Moja szkoła w obiektywie

Temat konkursu to: "Moja szkoła w obiektywie" 

Celem konkursu jest:

  • utrwalenie w formie fotografii lub filmu pięknych miejsc wokół szkoły,
  • rozwijanie fascynacji młodzieży fotografią i filmem oraz pogłębianie umiejętności tworzenia reportażu, a tym samym przybliżenie pracy dziennikarskiej,
  • promocja szkoły,
  • wykształcenie umiejętności obserwacji najciekawszych zjawisk i miejsc,
  • rozwinięcie u uczniów umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i metod technologii informacyjnej i komunikacyjnej do przygotowania fotoreportażu.

Harmonogram konkursu:

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 17.03.2013r. Prace należy przesyłać wraz z wypełnioną deklaracją uczestnictwa zamieszczoną na stronach www.interwizja.edu.pl lub www.rectus.edu.pl za pomocą Internetu w formie elektronicznej na adres e-mail: interwizja@interwizja.edu.pl lub wywołane bądź na płytach CD dostarczyć do biura organizatora:

Podlaska Agencja Consultingowa „RECTUS-WOC” Sp. z o.o.

ul. Warszawska 14, p.6

21-500 Biała Podlaska

Praca powinna zawierać oryginalne fotografie lub film wykonane przez uczniów dowolną techniką, do których należy dołączyć krótki opis (max 500 znaków do każdego zdjęcia/filmu).

Prace oceni Jury, powołane przez organizatora. Jury wybierze 10 najlepszych prac w kategorii zdjęcie i 3 najlepsze prace w kategorii film. Werdykt Jury jest nieodwołalny. Wyróżnione prace zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora.  

O ostatecznych wynikach obrad jury powiadomimy e-mailem lub drogą pocztową do dnia 26.03.2013r. Oficjalna lista laureatów Foto – Konkursu oraz nagrodzone prace będą umieszczona na stronach internetowych organizatora: www.interwizja.edu.pl i www.rectus.edu.pl.

Zachęcamy wszystkich FotoManiakóW!!!