14.04.2014, autor: M. Podolak

Mnożenie przez dzielenie się

Nasi wolontariusze, w imponującej liczbie ponad 100 osób,pod opieką pani Marii Bubiłek uczestniczyli w Wielkanocnej Zbiórce Żywności, która odbywała się w dniach 5-6 kwietnia w sklepach na terenie Zamościa. Zebrano 1 tonę 739 kg żywności.

 

Z produktów tych zostały utworzone paczki świąteczne przekazane osobom z niepełnosprawnością, podopiecznym Stowarzyszenia „Krok za krokiem”, które są w trudnej sytuacji materialnej.

 

W dniach 12-13 kwietnia odbyła się też zbiórka środków finansowych. Dzięki hojności darczyńców i pomocy wolontariuszy zebrano kwotę 4576 zł 21 gr, na organizację wypoczynku letniego wychowanków Stowarzyszenia „Krok za krokiem”.