07.04.2013, autor: Ż. Humenna

Młodzieżowa Rada Miasta

W dn. 05.04.2013r. w Sali Consulatus w Ratuszu, odbyła się sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady Miasta Zamość. Młodzi radni wybrali swoje władze w następującym składzie: Przewodniczący MRM - Wojciech Łoś, II LO im. Marii Konopnickiej; I Zastępca Przewodniczącego MRM - Żaneta Humenna, I LO im. Jana Zamoyskiego; II Zastępca Przewodniczącego MRM - Adrian Daśko, II LO im. Marii Konopnickiej; Sekretarz MRM - Karol Lewandowski, II LO im. Marii Konopnickiej. Podczas spotkania przedstawiono zarys działań MRM, która swoje pomysły będzie próbowała realizować w latach 2013-2015. Po złożeniu ślubowania i wyborze władz MRM oficjalnie zaczęła działać.