31.01.2019, autor: M. Podolak

Młodzi autorzy (się s)pisali

W środę odbyło się podsumowanie IX edycji konkursu literackiego „Miesiąc Opowiadań” organizowanego przez naszą bibliotekę szkolną, a przeznaczonego dla uczniów zamojskich szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z koniecznością  napisania czterech  opowiadań w ciągu kolejnych czterech tygodni, koncentrujących się wokół podanych słów kluczowych. To niełatwe zadanie, wymagające nie tylko talentu literackiego, ale również systematyczności  i konsekwencji. Do konkursu przystąpiło 13 młodych autorów ,którzy zmagali się z językiem, własną wyobraźnią, wymogami formalnymi i ograniczeniami czasowymi. 

Trzy uczennice: Magdalena Kryńska, Kamila Mąka oraz Marta Barchacka reprezentowały ZSP nr 5. Wiktoria Osiecka uczy się w I Prywatnym Technikum Hotelarskim. Pozostali uczestnicy konkursu: Agata Czuk,  Julia Diadia, Alicja Dudzińska, Gabriela Gancarz, Julia Harkot,  Karolina Mierzwińska,  Kamil Radliński, Wiktoria Szykulska, Weronika Zając to uczniowie naszego Liceum.

Jury /w którym pracowników biblioteki wsparli poloniści – Pani Profesor  Małgorzata Twardziszewska i  Pan Piotr Linek/ nie miało wątpliwości, że autorką najlepszego cyklu  była Wiktoria Szykulska /Ie/, której opowiadania wyróżniały się zarówno warstwą fabularną, elektryzującym nastrojem jak i pięknym literackim językiem.

Nagrodę za cykl opowiadań otrzymała również Agata Czuk /1e/ za wykreowanie alternatywnego świata, ale oddanie rzeczywistych przeżyć bohaterów. 

Gabriela Gancarz /1g/ otrzymała nagrodę za opowiadanie „Instagram”, w którym przedstawiła swoją wizję życia na Ziemi w nieodległej przyszłości.

Przyznano również wyróżnienia za pojedyncze opowiadania otrzymali je: Wiktoria Osiecka /IPTH/, Magdalena Kryńska /ZSP 5/, Kamil Radliński /1h/, Julia Diadia /2c/ oraz Weronika Zając /3a/.

Pani Dyrektor Elżbieta Grzybek wręczyła najlepszym autorom nagrody książkowe - jak wiadomo,  aby dobrze pisać, najpierw trzeba dużo czytać. 

Nagrodzone opowiadania niebawem można będzie przeczytać w Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym oraz na blogu I LO.

Poza rozstrzygnięciem konkursu, podczas spotkania organizatorzy starali się wskazać zarówno  mocne jak i słabe strony zgłoszonych tekstów i udzielić autorom wskazówek do dalszej pracy.

Dziękujemy, za udział w konkursie, za to, że obdarzyliście nas swoim zaufaniem i podzieliście się swoją twórczością. Zapraszamy do udziału w X -  jubileuszowej edycji.