08.04.2016, autor: M. Podolak

Mistrzyni kaligrafii

Oliwia Rybczyńska /3H/ otrzymała nagrodę za najlepszą pracę pod względem estetycznym, IV Wojewódzkiego Konkursu Poprawności Językowej - Mówię i piszę po polsku, który odbył się 7 kwietnia w Krasnymstawie. Nagrodą jest tablet ufundowany przez Senatora RP pana profesora Józefa Zająca. Gratulujemy i zachęcamy do naśladowania!