16.12.2012, autor: U. Lis

Mikołaj w Domu Pomocy Społecznej

Nasz szkolny Mikołaj i jego drużyna są w tym roku naprawdę zapracowani! ;) 14 grudnia odwiedzili Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Dom Pomocy Społecznej w Zamościu jest przeznaczony dla 52 wychowanek niesprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, ale wszystkie przebywające tam osoby potrzebują stałej opieki. Sekcja charytatywna przygotowała paczkę, w której znajdowały się najpotrzebniejsze dla ośrodka produkty oraz słodycze dla ich mieszkanek. 

W DPS zostaliśmy przywitani bardzo serdecznie. Jedna z sióstr zdradziła, że byliśmy gorąco wyczekiwani przez pensjonariuszy. Bardzo wzruszające było wykonanie piosenki „ Maleńka miłość” przez jedną z młodszych mieszkanek Domu. Oczarowani wspaniała atmosferą obiecaliśmy, że przybędziemy do nich już za rok.