17.10.2019, autor: M. Podolak

Mediacje - rozmowa mimo różnic

W Międzynarodowym Dniu Mediacji, 17 października, uczniowie klas o profilu prawniczym: 3e i 2e wzięli udział w Konferencji „Mediacje – rozmowa mimo różnic” zorganizowanej przez Sąd Okręgowy w Zamościu oraz Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy. 

Mediacje są stosunkowo nowym rozwiązaniem w polskim systemie prawnym, a zasługują na uwagę. Jest to metoda rozwiązywania sporów z pomocą bezstronnego mediatora, która koncentruje się na naprawieniu i odbudowaniu relacji pomiędzy stronami. 

 

Konflikty są nieuniknionym elementem życia społecznego, ważne abyśmy umieli się porozumieć i wspólnie szukać rozwiązania.  Mediacje zalecane są w zarówno w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych czy rodzinnych. Dostrzega się ogromną ich rolę w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych i szkolnych.

Uczestnicy konferencji wysłuchali bardzo ciekawych wykładów osób pracujących w roli mediatora sądowego, wzięli też udział w symulacji mediacji rówieśniczej.

 

Druga część konferencji polegała na warsztatach w wybranej grupie ćwiczeniowej.

 

Uczestnicy konferencji byli bardzo zadowoleni ze zdobycia tak cennej wiedzy i umiejętności.