18.02.2011, autor: R. Czerwieniec

Matematyka nie jest trudna

W naszej Szkole od roku szkolnego 2010/2011, przez kolejne trzy lata, realizowany jest projekt „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Autorzy projektu to: Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.
Zajęcia adresowane są do młodzieży z klas pierwszych. Odbywają się w grupach wyrównawczych, jak i rozszerzających. Uczniowie mają możliwość podniesienia poziomu wiedzy z matematyki (w przypadku uczniów słabszych), jak również rozszerzenia wiedzy z tego przedmiotu (dla uczniów zdolnych).W naszej Szkole odbywają się zajęcia w 4 grupach wyrównawczych i 2 grupach rozszerzających. Prowadzą je nasi nauczyciele.
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne to wartościowa propozycja dla uczniów chcących zgłębiać tajemnice królowej nauk.