03.02.2020, autor: M. Podolak

Matematyka na poziomie uniwersyteckim

Nasze Liceum nawiązało współpracę z kolejną uczelnią. Na mocy porozumienia z Uniwersytetem Jagielońskim w szkole rozpoczął działalność fakultet matematyczno-informatyczny przeznaczony dla uczniów wybitnie uzdolnionych matematycznie. Zajęcia prowadzone przez pracowników UJ obejmują zagadnienia wykraczające poza szkolny kurs matematyki i informatyki. 

Uczniowie mogą wziąć udział w cyklu nieodpłatnych zajęć - Jagielońskich Warsztatach Olimpijskich oraz skorzystać ze zindywidualizowanej opieki merytorycznej (tutoring) w wymiarze 30 godzin lekcyjnych rocznie. Zajęcia pozwolą rozwinąć zdolności oraz zdobyć kompetencje matematyczne umożliwiające podjęcie studiów na kierunkach ścisłych.

Koordynatorami współpracy ze strony szkoły są p. Agnieszka Muszyńska-Brzyska oraz p. Grzegorz Nogas.