12.10.2020, autor: M. Twardziszewska

Marcin stypendystą Prezesa Rady Ministrów

Marcin Sokołowski, uczeń klasy 3E został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Stypendium przyznawane jest jednemu uczniowi z każdej szkoły kończącej się maturą, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie. Marcin spełnił obydwa kryteria - klasę drugą ukończył z imponującą średnią 5,6 i z tytułem finalisty dwóch olimpiad - XLVI Olimpiady Historycznej i V Olimpiady Wiedzy Historycznej. Także ten rok rozpoczął się dla niego wyjątkowo dobrze, gdyż został laureatem XIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922, „O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!