29.04.2016, autor: s. M. Kozioł

Maraton Biblijny

Wyjątkowy maraton już za nami. Nie było rywalizacji, zwycięzców i przegranych. Bieg odbył się metaforycznie, po kartach Pisma Świętego. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, w ramach obchodów Stulecia Szkoły zaproponowało nową inicjatywę o nazwie  „Maraton Biblijny”. Pragnęliśmy, aby we wspólne czytanie Biblii zaangażowało się jak najwięcej osób, abyśmy na nowo mogli odkrywać bogactwo najpiękniejszego Listu Boga do człowieka.

28 kwietnia w Kościele Rektoralnym pw. św. Katarzyny, od godz. 7.30 do 17.00 osoby, które wcześniej się zgłosiły, mogły uczestniczyć w powszechnym, publicznym czytaniu Pisma Świętego, aby wers po wersie, rozdział po rozdziale, księga po księdze  odkrywać, co Bóg mówi do nas w swoim Słowie. Naszym zamiarem było zaangażowanie w Maraton 100 osób. Jednak ze względu na ogromne zainteresowanie, tak podzieliliśmy fragmenty Pisma Świętego, że czytających było 128. Wśród nich byli: ks. biskup Marian Rojek, księża, zakonnicy, siostry zakonne, władze miasta, uczniowie i nauczyciele Szkoły Ponadgimnazjalnej Nr 1, Gimnazjum Nr 7, Ośrodka „Krok za Krokiem”, oraz liczna społeczność I Liceum Ogólnokształcącego: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, absolwenci, emeryci, rodzice i przyjaciele naszej Szkoły. Nad przebiegiem Maratonu czuwała młodzież ze Szkolnej Diakonii Modlitwy.

Na zakończenie, pochylmy się na chwilę nad pytaniem, co było celem naszego przedsięwzięcia? Wydaje się, że każdy mógłby sam przeczytać fragment Biblii w domu. Tak, jednak pragnęliśmy, żeby to było dzieło Wspólnoty, jaką jesteśmy: Kościoła.

Poza tym udział w takim wydarzeniu jest też świadectwem wiary. Każdy  mógł wejść do kościoła, posłuchać czytanego Słowa i zobaczyć przy ambonie znajome twarze. Chcieliśmy pokazać, że Pismo Święte jest wciąż żywe i czytane. Wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację Maratonu i samym czytającym serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że spotkamy się także za rok.

Maraton Biblijny - Katolickie Radio Zamość