11.09.2018, autor: P. Linek

Magia schodów I LO

Z przyczyn obiektywnych nie odbyła się w tym roku we właściwym, marcowym, terminie kolejna edycja Spotkań na schodach. Tymczasem schody same upomniały się o swoje prawo. Oto podczas spaceru literackiego przygotowanego przez przewodnika PTTK Agnieszkę Linek (absolwentkę I LO), odbywającego się w ramach 11 Festiwalu Literackiego Ulica Poetycka, jego uczestnicy ulegając magii miejsca, zatrzymali się, nieco dłużej niż to zaplanowano, na…  schodach naszej Szkoły od ulicy Akademickiej.

Swoje wiersze czytali, między innymi, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli pokolenia brulionu, Marcin Sendecki; dziennikarz, redaktor licznych rozgłośni radiowych: Programu 3 Polskiego Radia, Radia Wnet, Radia VOX, austriackiego Radia FRO, dublińskiej rozgłośni radiowej NEAR 90, Tomasz Wybranowski;  Twórca tzw. poezji konkretnej, czyli Poezji Liter, Juliusz Erazm Bolek. W takich oto okolicznościach spontaniczna akcja uczestników literackiego festiwalu pozwoliła zachować nieprzerwaną, bo trwająca już od niespełna 15 lat, tradycję Spotkań na schodach I LO.