12.10.2015, autor: 1LO

Mądrość jest początkiem wszelkiego dobra i dobrem najwyższym

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

 Jan Zamoyski

Nauczyciel-Mistrz z radością przekazuje swoją wiedzę,  dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym i życiowym, jest autorytetem w swojej dziedzinie i w zakresie wszelkich wartości oraz szlachetnego postępowania. Jest  godny naśladowania, stanowi wzór. 

To człowiek otwarty, cierpliwy, wyrozumiały, sprawiedliwy,  wszechstronny  i  zainteresowany całym światem. Nauczyciel-Mistrz dba o własny rozwój, ma dystans do siebie, poczucie humoru, zna własne słabości i ograniczenia. Jest zawsze obecny i dostępny dla ucznia, poświęca mu swój wolny czas i zawsze mu towarzyszy, nie wyręcza z powierzonych zadań,  jest zawsze gotowy służyć  swoją wiedzą i prowadzić z uczniem  dialog.

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowa okazja do złożenia gratulacji i podziękowań Naszym Nauczycielom. To dzięki Nim odnosimy sukcesy zarówno na  płaszczyźnie międzynarodowej, 

jak i w wielu  ogólnopolskich olimpiadach i konkursach. Jesteśmy dumni, że  jesteśmy uczniami Tej Szkoły i dane jest nam codzienną pracą ubogacać się Ich mądrością, bo „mądrość jest początkiem wszelkiego dobra i dobrem najwyższym".

Dziękujemy Wszystkim Nauczycielom Naszej Szkoły za codzienny wysiłek, za troskę, zaangażowanie, wytrwałość i miłość do drugiego człowieka, której przejawem  jest sprawiedliwość, życzliwość oraz wzajemny szacunek.

Z radością informujemy, że praca Naszych Nauczycieli została doceniona i nagrodzona: Pan Włodzimierz  Kuśmierczuk  otrzymał tytuł HONOROWEGO PROFESORA OŚWIATY nadany przez Kapitułę do Spraw Profesorów Oświaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pani Maria Bubiłek  otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Pani  Beata Hawrylak, Pan Zygmunt  Kamiński, Pan Andrzej  Mazurkiewicz  i Pan Włodzimierz Kuśmierczuk zostali nagrodzeni Nagrodą Prezydenta Miasta Zamość, a  wielu Nauczycieli Naszej Szkoły otrzymało  Nagrodę Dyrektora.

Składamy wszystkim Nauczycielom gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu