15.10.2019, autor: I. Zych-Wężyk

Lider wiedzy i ochrony środowiska

Uczeń klasy III i Bartłomiej Jaworski wziął udział w programie stypendialnym dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego pn.: ,,Lider wiedzy i ochrony środowiska’’. Organizatorami programu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

W ramach programu uczeń w okresie od 1 czerwca do 15 października 2019 r. wykonał różne zadania określone w Regulaminie programu. Bartłomiej uczestniczył m.in. w badaniach prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy oraz wziął czynny udział w dwóch projektach realizowanych w Roztoczańskim Parku Narodowy. Uczeń promował wzorowe postawy ekologiczne, wykonał i wywiesił budki lęgowe, zorganizował akcję sprzątania środowiska naturalnego. 

Film przedstawia działania podjęte w ramach Programu Stypendialnego.

Opiekunem dydaktycznym jest pani Iwona Zych-Wężyk.