24.06.2021, autor: I. Zych-Wężyk

Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska

Nasza szkoła już po raz trzeci przystąpiła do Programu "Lider wiedzy i ochrony środowiska" dla młodzieży i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. W tegorocznej edycji o tytuł, "Lidera wiedzy i ochrony środowiska" oraz nagrodę – stypendium ubiega się Aleksandra Sędziak z klasy 2eg. Opiekunem dydaktycznym wspierającym działania uczennicy jest p. Iwona Zych-Wężyk. Program organizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Patronat honorowy nad programem objął Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Realizacje zadań wymaganych w regulaminie konkursu Aleksandra rozpoczęła już w maju i będzie kontynuować do października 2021 r. Ola wzięła czynny udział w projektach realizowanych przez Roztoczański Park Narodowy, uczestniczyła w badaniach prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz odbyła spotkanie z przedstawicielami ogrodu zoologicznego w Zamościu. Aleksandra zorganizowała również akcję sprzątania terenów zielonych w okolicy Starówki. W akcję zaangażowały się uczennice klasy 2eg pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego p. Katarzyny Kowanek oraz p. Marcina Tomaszewskiego. 

Życzymy powodzenia i wytrwałości w realizacji kolejnych zadań.